Bråck på övre magmunnen

Bråck på övre magmunnen kallas på läkarspråk hiatus-bråck. Själva bråcket som sådant orsakar inte smärtor.

Symptom

Smärtor som vanligen känns i bröstbenet med som också kan sitta i maggropen. Sura uppstötningar och smärta on natten i magen. Nattlig hosta är inte heller ovanligt.

Orsak

Övre magmunnen glider tillsammans med en bit av magsäcken upp förbi mellangärdet. Den får då svårt att hålla tätt nedåt. Maginnehåll retar då upp nedersta delen av matstrupen och orsakar där en inflammation. I svåra fall kan det leda till sårbildningar och ärrbildningar vilket i sig kan leda till passagehinder.

Diagnos

Diagnosen ställ normalt genom s.k. scopi där matstrupen undersöks visuelt. I svåra fall kan man också göra speciella undersökningar där tryck och surhet i matstrupen följs under upp till ett dygn. Röntgen ger inte mycket upplysning och används så gott som aldrig i dessa fall.

Egenvård

Undvik rökning och fet mat. Det finns vissa receptfria läkemedel. De specifika apoteken brukar kunna ger mer hjälp om vad just de har att erbjuda.

Läkarvård

Ofta används samma läkemedel som vid magsår, läkemedlen kan ibland påverka magmunnen att hålla mer tätt, de kan också verka syra-reglerande. I svåra fall opereras bråck med syftet att åstadkomma en slags ventil i övergången mellan magsäck och magstrupe