Magkatarr

Sugande, svidande och molande obehag från maggropen kallas ofta för magkatarr.

Symptom

Svidande smärtor i maggropen, ibland är besvären lindriga och påminner mest om ett allmänt obehag från magen.

Orsak

Undersöker man en typisk patient återfinns normal ingen katarr i magsäcken. Vad besvären kommer sig av är inte helt kartlagt. Oftast handlar det om en slags kramp i magsäcken. Den ger en liknande slags värk som spända huvudmuskler ger vid spänningshuvudvärk. Alkohol, rökning, kaffe och mentala påfrestningar förvärrar besvären

Diagnos

Diagnosen ställ normalt genom att man utesluter andra magproblem efter samtal och eventuellt undersökningar hos en läkare

Egenvård

Lev vettigt och sunt, samt var npga med att äta regelbundna måltider!

Läkarvård

En läkare kan undersöka magsäcken vilket kan vara skönt men lösningen ligger normalt i en sundare livsstil och inte i att stoppa i sig något preparat.